قطب چهاردهم

حضرت شيخ صالح بربري

 

المُرشد الکامِل و السّالک الواصل، جناب شيخ صالح بربري. نام شريفش سيد رضي الدّين صالح است. وي اهل بربر مغرب است. بربر نام دو محل است: يکي در شرق که در خاک افغانستان نزديک کابل واقع است، و ديگري در غرب که مملکتي قديم و کشوري بزرگ در حدود مملکت سودان و مصر است و مردمش همه عرب نژاد هستند. جناب شيخ صالح از اهل بربر مغرب است. وي با بسياري از مشايخ شامات و مصر صحبت داشته و ا زهريک به قدر الحصّه استفاده روحي برده است تا بالاخره خدمت جناب شيخ کمال الدّين کوفي سر سپرده و خرقه از دست وي پوشيده و اجازه ارشاد و دستگيري طالبان از آن جناب دريافت داشته، و جمع کثيري را به شاهراه هدايت دلالت فرموده است. از ميان مَرَده و اصحاب، عنايت خاصّ با جناب شيخ عبدالله يافعي داشته و وي را زير بال عنايت و تربيت خود گرفته، به کمال رسانيد و خلافت و جانشيني خود و هدايت خلق را به وي واگذار نمود. جناب شيخ صالح به واسطه طول عمر با بسياري از عرفاء و مشايخ هر ديار و هر طايفه صحبت داشته و همگي از فيوضات وجود شريف و ميامن انفاس قدسيهْ وي بهره مند گرديده‌اند، و کراماتي از آن جناب مشاهده مي‌نموده‌اند. وي در زمان اولجايتوخان مغول بين سالهاي هفتصد و ده تا هفتصد و شانزده رحلت فرموده و امور سلسله و منصب ارشاد را به جناب شيخ عبدالله يافعي واگذار نموده است.

 مشاهير معاصرين آن جناب از مشايخ عظام و عرفا:

۱ - شيخ علاءالدّوله سمناني؛

۲ - شيخ زاهد گيلاني؛

۳ - شيخ عبدالله بن محمد الرازي؛

۴ - شيخ صفي الدّين اردبيلي.

از علماء و فقها:

۱ - علاّمه حسين بن يوسف بن مطهّر حلّي شهير به ابن مطهّر؛

۲ - سيد ابوالحسن علي بن عبدالله شاذلي؛

۳ - خواجه نصيرالدّين طوسي؛

۴ - ابوالخير عبدالله بن عمربن محمدبن علي بيضاوي مشهور به قاضي بيضاوي؛

۵ - قاضي شمس الدّين ابوالعباس احمدبن محمّد مشهور به ابن خلّکان.

 از سلاطين:

۱ - هلاکوخان مغول؛

 ۲ - ابقاء خان مغول؛

 ۳ - احمد خان بن هلاکو؛

 ۴ - ارغون خان؛

 ۵ - اولجايتو سلطان محمد خدابنده.

 از شعراء و حکماء:

۱- باباافضل کاشي؛

۲ - همام شاعر تبريزي.

 

              

صفحه اصلي - سلسله اولياء - كتب عرفاني - پند صالح - تصاوير - بيانيه‌ها - پيوند - جستجو - يادبود - مكاتبه - نقشه سايت - اعلانات

استفاده و كپی برداری از منابع، مطالب، محتوی و شكل این سایت با رعایت امانت و درستی آزاد است.

تصوف ايران ۱۳۸۵

Home - Mystics Order - Mystical Books - Salih's Advice - Pictures - Declarations - Links - Search - Guestbook - Correspondence - Site Map - Announcements

Use of the form and content of this site is free, but subject to honesty.

Sufism.ir 2007