حضرت نورعلیشاه ثانی

http://www.nouralishah.ir     سايت حضرت نورعليشاه ثاني

نور الانوار و مظهر الاسرار ذی الوقار و السّكینة و المتخصّص بالهمّة العلیة الصّادق العلی و الصّابر الولی مولانا الحاج ملاّ علی نورعلیشاه ثانی۱ فرزند ارشد حضرت سلطانعلیشاه در ۱۷ ربیع الثّانی ۱۲۸۴ قمری متولّد و در دو سالگی مادر را از دست دادند و صورتاً و معناً تحت تربیت پدر بزرگوار خود قرار گرفتند. ایشان پس از ایام طفولیت در اندك زمانی علوم مقدماتی را آموختند و به واسطة ذكاوت فراوان تا هفده سالگی در اكثر علوم متداوّل زمان خود مانند فقه و اصول و كلام و فلسفه و طب و هیأت تبحّر یافتند. حضرت حاج ملاّ علی نورعلی شاه ثانی بيدختي گنابادي

در اوائل بلوغ نزد پدر بزرگوار خویش به شرف ایمان مشرّف شدند، ولی به قصد حصول یقین قلبی و سیر آفاق و انفس جلای وطن اختیار و كشورهای مختلفی مثل افغانستان و پاكستان و هندوستان و حجاز و عراق و یمن و سایر بلاد عثمانی را تفرّج و با بزرگان مذاهب گوناگون و رؤسای سلاسل فقر ملاقات نمودند. در اواخر ایام سفر نیز در عتبات عالیات از محضر حضرات ایات عظام بهره‌ور گردیدند. تا آنكه به اشارة حضرت سلطانعلیشاه و به وساطت مرحوم حاج شیخ عبدالله حائری و به جذبه و كشش الهی عازم گناباد شده و به موطن خویش به حضور پدر بزرگوار بازگشتند و مقصود را در خانه یافتند. ایشان پس از چندی به ریاضت نفس و تهذیب باطن مشغول شدند تا اینكه در ۱۴ رمضان ۱۳۱۵ قمری مستعد دریافت فرمان ارشاد و دستگیری طالبان راه هدی از جانب پدر بزرگوار با لقب نورعلیشاه گردیدند. پس از شهادت حضرت سلطانعلیشاه نیز به جای ایشان عهده‌دار تربیت فقرا و هدایت سالكان شدند، ولی مبتلا به حوادث روزگار و اذیت مخالفان فقر گردیدند. از این رو ایام ارشادشان دیری نپائید و در كاشان مسموم و در سحر ۱۵ ربیع الاوّل سال ۱۳۳۷ قمری در كهریزك از عالم غربت به جوار دوست رخت بربستند. مزار ایشان در مقبرة حضرت سعادتعلیشاه در صحن امامزاده حمزه مي‌باشد. آن حضرت آثار كثیری تألیف فرموده‌اند كه بعضی مفقود شده یا آنكه فرصت اتمام آن را نیافتند. مهمترین اثر ایشان رسالة صالحیه است كه به نام فرزند برومند خود حضرت صالحعلیشاه مرقوم فرموده‌اند و مشتمل بر خلاصه‌ای از اسرار شریعت و اطوار طریقت و لطائف حقیقت و مجموعه‌ای از مطالب عرفانی، حكمی وكلامی است كه در نوع خود كم نظیر و بلكه بي‌نظیر است. برخی دیگر از تألیفات حضرتش عبارتند از۲: كتاب رافع الاحراض در علم نحو وصرف و كتاب تصریف و اشتقاق به طرزی مخصوص كه مرغوب اهل فضل و آسان و سهل نماید و كتاب معین ادراك مختصر نحو فارسی و كتاب سهل و آسان در نحو و صرف فارسی برای مبتدئین نوشته شده بطوریكه محتاج معلم نیست و هیچ مسئله سابق موقوف بر لاحق نیست و كتاب نظیم كه الفیه است ببحر رجز عربی در علم معانی و بیان و بدیع هزار بیت كامل است و كتاب تذهیب التّهذیب شرح مزجی بر تهذیب المنطق و كتاب كامل در مطالب منطقیه تصنیف است و كتاب مناهج الوصول الی معالم الاصول فی شرح معالم الاصول فی علم الاصول و كتاب حكوما در علوم غریبه و كتاب سلطان در الهی اخصّ مشتمل بر كلام و حكمت و عرفان و كتاب سلطنة الحسین در مراثی و تاریخ حضرت حسین در دو جلد و كتاب قلزم در اخبار و تواریخ بر هفت جلد كبیر و كتاب نجد الهدایة در اختلاف مذاهب و ملل و در عقاید و اعمال و اقوال مشتمل بر مهمّات تواریخ و بعضی عجایب عالم و در ضمن آن علوم رسمیه و غریبه مندرج شده در دوازده جلد و كتاب رجوم الشّیاطین تقریظ بر تفسیر بیان السّعاده حضرت والد شهید ایشان و كتاب ذوالفقار در حرمت كشیدن تریاك به ادلّة اربعه مشتمل بر صد و ده مسئلة فقهیه از مقولة كشیدن تریاك و سلطان فلك سعادت در اثبات حقّانیت رشتة تصوّف. و این قدری كه ذكر شد غیر از كتبی است كه استنساخ نشده ونسخة آن مفقود گردیده یا صرف نظر از آن فرموده مثل كتاب نخبه و كتاب زاد الحجاج افغان و كتاب دم آدم و كتاب حسبان حساب و رسالة اسطرلاب و كتاب علویة كلام و نسخه‌ای در رمل و نسخة رمزی در صنعت و اوراق و نقشة سیاحت و صحیفة مكاشفات.

http://www.nouralishah.ir     سايت حضرت نورعليشاه ثاني


۱) در نوشتن بخشی از این قسمت از كتاب خورشید تابنده استفاده شده است.

۲) در نوشتن بخشی از این قسمت از تقریظ حضرت صالحعلیشاه در ابتدای كتاب صالحیه استفاده شده است.

 

              

صفحه اصلي - سلسله اولياء - كتب عرفاني - پند صالح - تصاوير - بيانيه‌ها - پيوند - جستجو - يادبود - مكاتبه - نقشه سايت - اعلانات

استفاده و كپی برداری از منابع، مطالب، محتوی و شكل این سایت با رعایت امانت و درستی آزاد است.

تصوف ايران ۱۳۸۵

Home - Mystics Order - Mystical Books - Salih's Advice - Pictures - Declarations - Links - Search - Guestbook - Correspondence - Site Map - Announcements

Use of the form and content of this site is free, but subject to honesty.

Sufism.ir 2007